0908 30 80 90| LIÊN HỆ|GIỚI THIỆU

Khảo sát hiện trạng căn hộ B602- Celadon City

Khảo sát hiện trạng căn hộ B602- Celadon City

 

căn hộ nằm tầng 6, vửa đủ độ cao để có thể hưởng trọn toàn bộ cảnh quan cây xanh, mặt nước từ các ban công, cửa sổ các phòng. Các phòng đang hiện tại ở mức hoàn thiện cơ bản, vấn đề đặt ra cho việc khảo sát phải tính toán cụ thể sao tránh can thiệp vào phần cứng ngôi nhà và lưu các vị trí liên quan đến phần M&E.

các hình ảnh ghi nhận lại trước khi thi công: